אבי מלכה יעשה לכם מהבית הצגה, אבי מלכה יעשה לכם מהבית הצגה, אבי מלכה יעשה לכם מהבית הצגה, אבי מלכה יעשה לכם מהבית הצגה, אבי מלכה יעשה לכם מהבית הצגה, אבי מלכה יעשה לכם מהבית הצגה, אבי מלכה יעשה לכם מהבית הצגה, אבי מלכה יעשה לכם מהבית הצגה,
אבי מלכה יעשה לכם מהבית הצגה, אבי מלכה יעשה לכם מהבית הצגה, אבי מלכה יעשה לכם מהבית הצגה,
אבי מלכה יעשה לכם מהבית הצגה, אבי מלכה יעשה לכם מהבית הצגה, אבי מלכה יעשה לכם מהבית הצגה,אבי מלכה יעשה לכם מהבית הצגה, אבי מלכה יעשה לכם מהבית הצגה,